img

การทำงานแบบ Mobile Work

นโยบายการทำงานแบบ Mobile Work เริ่มมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2565

     บริษัทมีการเริ่มใช้ นโยบายการทำงานแบบ Mobile Work ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งการทำงานรูปแบบใหม่นี้ จะทำให้พนักงานมีแรงจูงใจและมีส่วนร่วมกับบริษัทมากขึ้น DHL Express ในฐานะของบริษัทที่เป็น Great Place to Work เราคาดหวังที่จะให้พนักงานมีความยืดหยุ่นในการทำงานมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มที่ โดยตั้งแต่มกราคม 2565 การทำงานของพวกเราจะเป็นไปแบบ Hybrid Working Set up ภายใต้นโยบาย Mobile Work

ทั้งนี้ขอแนะนำให้อ่านรายละเอียดนโยบายได้ตามเอกสารแนบ หรือ กดที่นี่  เพื่ออ่านเอกสารที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล

ประชาสัมพันธ์อื่นๆ

img

เรามาทำความรู้จักกับ Compliance Training ว่ามีหลักสูตรอะไรบ้าง และใครต้องเข้าอบรมหลักสูตรใดบ้าง ต้องอบรมให้เสร็จภายในกี่วัน